Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Nacka-Värmdö 2012

Reumatikerföreningen Nacka Värmdö 2012

 

Styrelsen i Reumatikerföreningen Nacka Värmdö får i enlighet med föreningens stadgar avge berättelse för verksamhetsåret 2012.

Årsmöte för verksamhetsår 2011 ägde rum den 22 februari 2012 i Handikappforum. Ordförande Anne Carlsson Reumatikerförbundet hade ombetts att leda årsmötesförhandlingarna för vår förening eftersom vi detta år firade 30 årsjubileum.

Till sekreterare valdes Eva Bächi och till justerare Roland Thunström och Annika Petzén.

Stadgeenliga val förrättades liksom val till Reumatikerdistriktets representantskap.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012 antogs.

 

Styrelsens verksamhet under året

 

  • Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten samt 4 planeringsdagar.
  • Planeringskonferens två dagar på Gotland i augusti månad samt två dagar på hemmaplan.
  • Ordförandekonferens ordnad av distriktet med övriga Reumatikerförenings-ordföranden.

RÅDET FÖR FRÅGOR KRING FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

(tidigare kallat Handikapprådet)

Rådets ordförande denna mandatperiod är Elisabeth Därth. Hon driver våra frågor med entusiasm och glädje. Rådet har haft 4 sammankomster under 2012. Reumatikerföreningen har två repre­sentanter som framför våra medlemmars intressen. Många frågor har ventilerats och en utav dem är mycket aktuell, SL:s handikappmarkering inom all kollektivtrafik. I synnerhet på bussar är den nästan obefintlig. Rådet arbetar kraftfullt med att få tydligare skyltning för dessa platser. Bassängträning med 32-34 gradigt vatten är en annan angelägen fråga för Reumatiker. Det är den bästa rehabiliteringen för oss. Det är bekymmersamt när Stockholms läns landsting inte tillräcklig prioriterar varmvattenbassänger och inser värdet av denna rehabilitering.

I Nacka kommun finns slingan ”Lugna promenaden” framkomlig för funktionshindrade med lättgångna slingor, lättillgängliga promenadområden.

      Skyltar med dessa uppgifter finns i Nackas stadshus och dess hemsida.

 

  • Styrelsen sökte och fick gruppresebidrag från Reumatikerförbundet för rehabilitering i två veckor i Spanien med akupunktör José Palmas QiGongresor.
  • Styrelsen deltog i slutkonferens om ”När smärtan talar olika språk ” Att möta utomnordiska patienter med smärta i den mångkulturella vården. Arrangör var Reumatikerförbundet med flera.
  • En i styrelsen deltog i utbildning arrangerad av Reumatikerförbundet om att arbeta som patientinformatör kring diagnosen Artros, när vårdgivarna ber om deras medverkan.
  • På Äldredagen 29 november i Nacka Stadshus fanns vi på plats för att informera och dela ut bro­schyrer och vår tidning Reumatikervärlden till besökare. Kommunen hade bjudit in de föreningar som riktar sig till äldre. Vi som var där tog del av de andra föreningarnas information och de före­drag som hölls under dagen.  En läkare som höll föredrag talade t ex om att det förskrivs för myc­ket medicin för 80-plusare. Räddningstjänsten informerade om fallolyckor och bränder i hemmet. Tillträdande kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau avslutade dagen med att ge sin syn på hur man kan ta tillvara äldres erfarenheter och därigenom förbättra situationen för äldre. Vid da­gens slut fick alla ta med sig ett rött, långt skohorn som även var till för att testa brandvarnaren inför julens alla ljus. En trevlig dag där vi knöt nya kontakter.

 

Medlemsaktiviteter.

HOBBYGRUPPEN

Hobbygruppen har träffats på måndagar kl. 13.00–16.00 och mest sysslat med akvarellmålning under led­ning av Marie Norberg på våren. Flera tog med sig eget handarbete och några kom bara för den sociala samvaron.
Under kurstimmarna fikade vi och en del hade ibland med sig hembakat bröd.

 

ARTROSKVÄLL

Det var en av Reumatikerförbundets temaföreläsningar på ABF-huset Sveavägen.

Den 18 april bjöd vi in till medlemsmöte i Handikappforum för att följa föreläsningen från ABF-huset med lånad projektor för att följa den webbsända föreläsningen av Ola Rolfson och Carina Torstensson.

Dock fick vi inte det att fungera men vår medlem distriktsläkaren Vera Thunström blev en räddare i nöden. Vera tog över och ritade och berättade om artros. Efteråt fick vi möjlighet att ställa frågor till henne. Det blev en bra kväll med diskussion och information om artros trots missödet med att se den webbsända föreläsningen. 

VÅRFEST

Den 24 maj var det dags för den traditionsenliga festen på Bocciabanan i Sickla. Tjugofem medlemmar och anhöriga hade mött upp. Vädret var bästa tänkbara, varmt och soligt. Efter spelinstruktion av Gunnar, som sköter banan, spelade vi boccia under skratt och glam på två banor med fyra lag. Under tiden grillade ordförande Gun lättgravad lax och tillsammans med färskpotatis och dessert blev detta en festmåltid. Vi hade nöjet att få träffa och hälsa välkommen till flera nya medlemmar.

 

RANRESA

En blåsig dag i september samlades vi, 28 personer, vid LUMA brygga för att invänta båten. M/S RAN byggdes 1913 och firar alltså 100-årsjubileum 2013.

1991 köptes den av Gunnar Rosberg och ägs nu av syskonen Lena, Laina och Lennart Rosberg.

Lennart var kapten för dagen och syster Lena däcksman. Lennart berättade att deras far var med och rustade upp Sickla kanal och köpte sedan RAN som har sin hemmahamn i Järlasjön i Nacka.

I år gick resan till Baggensfjärden via Stockholms hamninlopp, Skurusundet och Baggensstäket. Allt ter sig så annorlunda när man åker i en liten båt och ser mot land. Tänk bara att åka under Skurubron som man annars ofta åker över.

Det var som sagt en blåsig dag men solen kom fram och det blev en härlig, vacker höstdag på sjön. Alla hade matsäck med sig och vi njöt av sällskapet och utsikten och berättelserna om händelser och platser utmed stränderna som Jenny Ahlström underhöll oss med. Efter tre timmars båttur var vi tillbaka vid LUMA bryggan. Nöjda och glada.

 

ORIENTMATTOR

Onsdagen den 19 september träffades vi för att titta, känna och lära oss om tillverkning av mattor från Iran. Affären är belägen på Hornsgatan 94. Det var en regnig eftermiddag men trots det så dök alla upp. Antalet var begränsa till 32 st. Fler fick inte plats i denna ”lilla” lokal. Det såg mest ut som ett hål i väg­gen. Men där inne dolde det sig en mängd tjusiga mattor samt två långbord uppdukade till oss för att få smaka på en strålande buffé av persisk mat, som Kina Jacobssons familj hade tillagat. Jättegott, därtill fick vi även läska oss med gott vin.  Kina är alltså ägare av denna speciella mattaffär. Efter maten så be­rättade och visade Kina sina mattor med hjälp av två killar som slet, bar och vecklade ut och ihop mattor så svetten lackade. Vi fick då möjlighet att köpa till förmånliga priser vilket en del gjorde. Kina bjöd även på ett lotteri, vilket resulterade i att några stycken vandrade hem med en fin matta under armen. Den 5:e september 2013 träffas vi igen på orientmattor. Det är lång framförhållning, då visningarna är mycket populära så passa på att anmäla er i god tid eftersom platserna är begränsade.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                         

QIGONGRESA SPANIEN

Nacka Värmdö-föreningen ansökte och beviljades gruppresebidrag från Reumatikerförbundet med 900 kr per deltagande medlem. Resan gick till Almuñecar på spanska solkusten och varade i 2 veckor från den 25 september till den 10 oktober.

Det var 29 personer med på resan varav 8 medlemmar från Nacka Värmdöföreningen och 8 från andra             föreningar inom Reumatikerdistriktet Stockholms län som fick glädje av gruppresebidraget. I resan ingår Qigong före frukost meditation före middag och dessutom en akupunktur/alternativt Biomagnetism-behandling per vecka, helpension på Hotel Helios och möjlighet till olika typer av massage. Vid två tillfällen föreläste José Palma om traditionell kinesisk medicin/TCM).

Utflykt ordnades till världsarvet Al Hambra för dem som önskade. Vädret var de första dagarna ostadigt, men sedan det bästa tänkbara och havet lämplig temperatur för oss reumatiker. Resan var lyckad på alla sätt med trevligt umgänge och möjlighet att umgås om man ville det. Flera av deltagarna badade i havet för första gången på flera år. Vi åkte hem stärkta till kropp och själ.

 

30ÅRS-JUBILEUM

27 oktober 2012 firade Nacka/Värmdö Reumatikerförening sitt 30-års jubileum. Festen gick av stapeln på Quality hotel i Nacka. Underhållningen sköttes av Ricardo Ausin, Nackabo. Han spelade och sjöng, när 52 festklädda medlemmar strömmade till vid 17-tiden, då allt tog sin början.

Efter mingel, sorl och ett sökande efter rätt bord slog vi oss ner, med en styrelsemedlem som värd vid varje bord. Vid varje kuvert fanns en DVD med gympa-program som Lena Ridemar, Reumatikerför­bundet hade med sig som gåva. Förbundet har även gett föreningen 3000 kr i gåva. Ordföranden Gun Lingberth hälsade alla välkomna och så var festen igång. God tre-rätters middag och gott att dricka avlöstes av allsång och stämningen var hög. Underhållaren Ricardo sjöng och spexade tillsammans med några medlemmar.

Då ingen av den nuvarande styrelsen varit med mer än 5 år, hade Elsemarie Bjellqvist bjudits in för att ge historik från det att föreningen startade. Elsemarie var verksam på Reumatiker-distriktet vid den tidpunk­ten och var en av dem som var med och bildade föreningen.

Styrelsen tillsammans med Ricardo bildade en liten allsångskör. Under kvällen hade vi ett lotteri. Det vill säga att vid varje kuvert låg ett fint meny- och allsångshäfte som var numrerat. Första pris var ett ”hem­ligt” paket. Innehållet var porslin från Villeroy & Boch. Böcker, schalar och handskar fanns också som pris. Ett lyckat och mycket uppskattat jubileum.

 

PATIENTSÄKERHET - Hur kan vården bli säkrare i framtiden?

Dr. Henry Nyhlin ordförande i patientsäkerhetskommittén Stockholms Läns landsting höll föredrag om patientsäkerhet. Landstinget arbetar kontinuerligt med att förbättra och få sjukvården säkrare för patien­terna.

I händelse av att man blivit felbehandlad finns möjlighet att anmäla det till flera olika instanser inom landstinget. PAN/ patientnämnden, LÖF/ landstingets ömsesidiga försäkringssystem. Vårdgivarna gör en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen som är en offentlig myndighet.

 

GRÖTCAFÉ

Som traditionen bjuder ordnar Reumatikerföreningen medlemsträff i adventstider.

I år bestämde vi att inte ha julbord utan bjöd in till ”grötcafé”. Ett 25-tal medlemmar hörsammade sty­relsens inbjudan och ville dela julstämning med glögg och tillbehör, skinksmörgås och julgröt samt julens gottebord.  Även ett lotteri med trevliga vinster var uppskattat. Det är alltid trevligt att träffas och extra roligt är att vi numera känner igen varandra.

 

Reumatikerföreningen Stockholm och Reumatikerförbundets temaföreläsningar ABF-huset Sveavägen Stockholm

Inom de flesta ideella föreningar visar det sig att det är svårt att själva genomföra olika aktiviteter inom föreningen. Vi uppskattar därför samarbetet med Stockholmsföreningen, Reumatikerdistriktet och Reu­ matikerförbundet. Som ni sett i medlemstidningar har utbudet varit stort och mycket varierat.                                                                                                                                                              

 

SLUTORD

Reumatikerförbundet arbetar intressepolitiskt på riksnivå. Förbundsordförande Anne Carlsson är med i olika grupper och träffar bl.a. riksdagsledamöter och regeringens olika statsråd för att bevaka våra frågor. Anne Carlsson har använt sin ställning som ordförande i vårt förbund på ett skickligt sätt och blivit en person som man lyssnar till i viktiga sjukvårdsfrågor.

Dyr biologisk medicinering efter behov eller utifrån var man bor i landet är fortsatt en viktig fråga för reumatiker och många andra.  

Höstens debatt om utbytbara mediciner s.k. generika är en annan het fråga likaså problemet med att be­höva jaga runt till olika apotek för att få sin medicin och i sämsta fall få vänta flera dagar innan man har den i sin hand.

 

Reumatikerdistriktet i Stockholms län bevakar sjukvårdsfrågor, färdtjänst och kollektivtrafiken.

 

Vår lokalförening bevakar reumatikernas intressen inom kommunen där vi har två representanter i Rådet för funktionshinder och har möjlighet att ta upp frågor som är viktiga för våra medlemmar. Rådet för frågor kring funktionsnedsättning lyfter frågor som rör funktionsnedsattas situation i kommunen och verka för att dessa perspektiv tas tillvara.

 

Det är med stor glädje vi i år kan konstatera att både styrelsen och medlemsantalet ökar. Medlemmarna har ökat med 10 % och nu är vi 330 medlemmar. Av dessa har 144 personer lämnat mailadresser till sty­relsen.

Det gör det möjligt för oss att nå medlemmarna med påminnelser men också nå ut med färsk information som inte kan vänta till nästa utskick. Lämna din mailadress till denna adress:

Föreningen har också en aktiv hemsida där Du kan finna information om det som kommer och det som redan varit med trevliga fotografier som dokumentation. Hemsidan når du enklast genom att gå in på reumatikerdistriktets hemsida www.reumatiker.net klicka på föreningar under rubriken Stockholms­distrikt. Sök Nacka Värmdö och klicka på hemsidan.

 

Förra året skrev vi att vi kämpar med att få fler att engagera sig i styrelsearbetet och som medhjälpare vid olika arrangemang. Det är fantastiskt roligt att se att vi under 2012 i år ökat både i medlemsantal och en­gagemang i våra aktiviteter och inte längre tänker i termer som att hålla skutan flytande.

Som vi skrev i senaste medlemsutskicket erbjuder vi vattenbassängträning i Sickla Hälsocenter. Dessutom vill styrelsen gärna starta paraffinbad som handträning om det finns intresse. QiGongträning är ytterligare en aktivitet om vi blir tillräckligt många som är intresserade.

Handikappforums stora rum är nyrenoverat. Det innebär att vi får möjlighet att göra arrangemang med fler deltagare. Det är också glädjande att Nacka kommun har installerat projektor i taket så gästföreläsare endast behöver ha med sig ett USB-minne.

Vi ser fram mot ett kunskapsrikt 2013 med mycket inspiration och en trevlig samvaro och att allt detta gjuter ännu mer liv i föreningen.

 

Att engagera sig ideellt ska vara roligt, givande och utvecklande

 

 

 

Gun Lingberth                                 Eva Bächi                               Sigbritt Karlsson- Lezdins

 

 

 

Mona Rosendahl                              Christina Wiklander-Johansson

 

 

 

Marianne Persson                             Inger Johannesson

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.